سالی متفاوت رو شروع کنرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

موفقیت

سالی متفاوت رو شروع کن

بلیت‌ undefined

سالی متفاوت را شروع کن
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سالی متفاوت رو شروع کن

  1. بازنگری خود در سال گذشته و میزان موفقیت های سال گذشته در یک نگاه
  2. بررسی و تغییر برخی از خصوصیات نا کارآمد خود
  3. ایجاد خصوصیات جدید و کارآمد در سال آینده
  4. چیدمان هدف تیپ شخصیت و استعداد فرد 
  5. برنامه ریزی جهت اجرای در سال جدید