خودتو نابود نکن رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
خودتو نابود نکن

بلیت‌ undefined

حضور ارزشمند شما در وبینار+نیم ساعت کوچ هدفگذاری و برنامه ریزی شخصی
بدون محدودیت زمانی
100,000 تومان
100,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
حضور ارزشمند شما در رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات خودتو نابود نکن

در این رویداد سعی بر این شده است افراد با تغییر ، نوع نگرش متفاوت با زندگی آشنا شوند

سرفصل‌های خودتو نابود نکن

آشنایی با مفهوم تغییر

اشتیاق

قاطع بودن

ویژگی

این رویداد تعاملی می باشد

مخاطبین خودتو نابود نکن

مخاطب هدف این رویداد افرادی است که از شرایط موجود خود ناراحت و نگران هستند