رازهای تغییر درست رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
رازهای تغییر درست

بلیت‌ undefined

حضور ارزشمند شما در وبینار
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
حضور ارزشمند شما در وبینار به همراه فیلم رویداد و نیم ساعت کوچ شخصی
بدون محدودیت زمانی
300,000 تومان
300,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
حضور ارزشمند شما به همراه فیلم وبینار
بدون محدودیت زمانی
150,000 تومان
150,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات رازهای تغییر درست

خیلی وقتا خودمون یا اطافیانمون از شرایط موجود راضی نیستند

و یا حالشون بد یا غر میزنن یا درد دل میکنن و حتی خیلی وقتا خواستن  و یا خواستیم تغییر کنیم اما نتونستیم

و حتی دنبال خواسته های جدید هستیم و نمیدونیم چیکار کنیم

سرفصل‌های رازهای تغییر درست

نکات جذاب درباره تغییر  

تغییر چی هست

چرا باید تغییر کنیم

چطور تغییر کنیم

و چگونه تغییری پایدار داشته باشیم

ویژگی

رویداد تعاملی می باشد

مخاطبین رازهای تغییر درست

افرادی که به دنبال:

زندگی جدید

نوع سبک زندگی خاص

دستاورد جدید 

افزایش درآمد