تجربیات شخصی کارآفرینی یک مهاجر رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#کارآفرینی#ایران_نالج#Iran_Knowledge#موسسه_بین‌المللی_توسعه_دانش_فردای_ایرانیان#مهاجر#تجربیات#مهدی_سنجری#mahdi_sanjari
تجربیات شخصی کارآفرینی یک مهاجر

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
مدت زمان ویدئو: 1 ساعت و 25 دقیقه
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تجربیات شخصی کارآفرینی یک مهاجر

تجربیات شخصی کارآفرینی یک مهاجر