طرح دعاوی شرکتهای تجاری رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
##قانون_تجارت##طرح_دعاوی_شرکت_های_تجاری##کسب_کار##شرکت_های_تجاری##_مدیران
طرح دعاوی شرکتهای تجاری

بلیت‌ undefined

طرح دعاوی شرکتهای تجاری
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات طرح دعاوی شرکتهای تجاری

نکات کاربردی و ترفندهای حقوقی طرح دعاوی شرکتهای تجاری 

سرفصل‌های طرح دعاوی شرکتهای تجاری

دعاوی اشخاص حقیقی علیه شرکتهای تجاری 

دعاوی سهامداران و شرکا 

انواع دعاوی 

دعاوی علیه مدیران 

ویژگی

آشنایی با طرق طرح دعاوی شرکتها 

آشنایی با تخلفات مدیران 

آشنایی با انواع دعاوی سهامداران علیه شرکت یا مدیران 

مخاطبین طرح دعاوی شرکتهای تجاری

ویژه مدیران شرکتها تجاری