ریشه یابی چالش های ارتباطی رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
##خود_دوستی##والدین##معلم##ارتباط##چالش##میرزکی##ارتباط_با_نوجوان
ریشه یابی چالش های ارتباطی

بلیت‌ undefined

ریشه یابی چالش های ارتباطی
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
ریشه یابی چالش های ارتباطی-copy
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت

توضیحات ریشه یابی چالش های ارتباطی

_معرفی اساس مشکل ارتباطی با نوجوان

_راهکارهای کمرنگ کردن ریشه ی مشکل

_شناخت مسببان این مسأله و قطع این چرخه

_معرفی کتاب و راه های عملی این مسأله