آموزش جامع زبان ترکی آذربایجانیرویداد حضوری و آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
آموزش جامع زبان ترکی آذربایجانی

بلیت‌ undefined

نام نویسی دوره ی جامع آموزش زبان ترکی آذربایجانی
بدون محدودیت زمانی
30 باقی‌مانده
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
30 باقی‌مانده
بدون محدودیت زمانی

توضیحات آموزش جامع زبان ترکی آذربایجانی

زبان ترکی آذربایجانی یکی از زبان های رایج در ایران است. از سده های گذشته متون ارزشمندی به ویژه در حوزه ی ادبیات به این زبان نوشته شده است. بنابراین یادگیری این زبان امتیاز مثبتی به شمار می آید. این دوره به همه ی علاقمندان کمک می کند که به صورت مناسبی متون نوشته شده به این زبان خوانده شود و نیز به راحتی بتوان با این زبان صحبت کنند.

سرفصل‌های آموزش جامع زبان ترکی آذربایجانی

1. مکالمه و درس

2. قواعد دستوری

3. قواعد آوایی

ویژگی

در  این دوره ی جامع قواعد دستوری و زبانی این زبان آموخته می شود و نیز با شیوه ی تمرینات مکالمه امکان صحبت کردن به این زبان فراهم میشود

مخاطبین آموزش جامع زبان ترکی آذربایجانی

رده ی سنی مخاطبین و  شرکت کنندگان در این رویداد از  چهارده سال به بالا می باشد.