اندازه گیری اثر بخشی آموزش کارکنان با مدل کرک پاتریکرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#آموزش#منابع_انسانی#ایزو10015#کرک_پاتریک#نگهداشت_
اندازه گیری اثر بخشی آموزش کارکنان با مدل کرک پاتریک

بلیت‌ undefined

اندازه گیری اثربخشی آموزش کارکنان با مدل کرک پاتریک
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات اندازه گیری اثر بخشی آموزش کارکنان با مدل کرک پاتریک


مدل کِرک پاتریک در این ارزیابی به کمک آمده و ضمن تقسیم اثربخشی به سطوح یک تا چهار، ویژگی‌ها و مختصات و دایره اثر آموزش به همراه روش اندازه‌گیری در هر سطح را معرفی می کند.

دوره ی آموزشی سنجش اثربخشی آموزش به روش کِرک پاتریک به مفهوم هر یک از این چهار سطح و نیز ابزارها و روش اندازه گیری اثربخشی در این سطوح می پردازد.

سرفصل‌های اندازه گیری اثر بخشی آموزش کارکنان با مدل کرک پاتریک

اثربخشی در آموزش — در سطح واکنشاثربخشی در آموزش — در سطح یادگیریاثربخشی در آموزش — در سطح رفتاراثربخشی در آموزش — در سطح نتیجه

مخاطبین اندازه گیری اثر بخشی آموزش کارکنان با مدل کرک پاتریک

دانشجویان 

کارفرمایان 

منابع انسانی 

مدیران 

و علاقه مندان