مهمترین ملاحظات روانی کودکان ۶تا۱۱سال با تاکید بر مدرسه رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
مهمترین ملاحظات روانی کودکان ۶تا۱۱سال با تاکید بر مدرسه

بلیت‌ undefined

مهمترین ملاحظات روانشناختی کودکان ۶تا۱۱سال با تاکید بر سازگاری با مدرسه-copy
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مهمترین ملاحظات روانی کودکان ۶تا۱۱سال با تاکید بر مدرسه

این وبینار مروری بر مهمترین ملاحظات روانشناختی کودکان مدرسه رو در سنین ابتدایی جهت افزایش سازگاری کودکان و آشنایی والدین و اولیای با دنیای روانشناختی کودکان است

سرفصل‌های مهمترین ملاحظات روانی کودکان ۶تا۱۱سال با تاکید بر مدرسه

مدرسه چه جایی است

چه انتظاراتی از معلم داشته باشیم

وظایف دانش آموزان و اولیا

مهمترین ملاحظات کدامند

مخاطبین مهمترین ملاحظات روانی کودکان ۶تا۱۱سال با تاکید بر مدرسه

اولیا ی دانش آموزان . مربیان و معلمان