ارتباط امنرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#ارتباطات#ازدواج#زوج#امنیت#ارتباط_امن#ارتباط_خوب
ارتباط امن

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات ارتباط امن

 ارتباط موثر

تبادل محترمانه افکار، احساسات و باورها بین یک گوینده و شنونده است به گونه ای که شنونده پیام را آن گونه که منظور گوینده بود، تفسیر کند.