آسیب شناسی جلب توجه:مقابله با طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس
آسیب شناسی جلب توجه:مقابله با طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۰۰
15,000 تومان
15,000 تومان
فعال تا چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۰۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات آسیب شناسی جلب توجه:مقابله با طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع آسیب شناسی جلب توجه:مقابله با طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه با تدریس دکتر اعظم نوفرستی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

برگزار کننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران