نوزدهمین شنبه شب: چرا انتخابات سازمان نظام غیرقانونی است؟ رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

روانشناسی

نوزدهمین شنبه شب: چرا انتخابات سازمان نظام غیرقانونی است؟

بلیت‌ undefined

حضور در سخنرانی، آزاد و رایگان- (این رویداد گواهی ندارد)
بدون محدودیت زمانی
رایگان
این رویداد گواهی ندارد.
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات نوزدهمین شنبه شب: چرا انتخابات سازمان نظام غیرقانونی است؟


نوزدهمین شنبه شب: چرا انتخابات سازمان نظام غیرقانونی است؟