هوش مصنوعی و آینده شغل معلمی(ویژه همکاران فرهنگی) رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هوش مصنوعی و آینده شغل معلمی(ویژه همکاران فرهنگی)
ویدیو معرفی رویداد

بلیت‌ undefined

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر شغل معلمی
اتمام ظرفیت
رایگان
رایگان
اتمام ظرفیت
هوش مصنوعی و تأثیر آن بر کسب و کارها
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات هوش مصنوعی و آینده شغل معلمی(ویژه همکاران فرهنگی)

در این دوره بسیار مهم‌ درباره تأثیر هوش مصنوعی  بر شغل معلمی و کسب و کارها و‌پنل فروشگاهی که با هوش مصنوعی با فروش روزانه 7 میلیون نفری توضیخاتی مهم داده خواهد شد.

همکاران فرهنگی شامل تخفیف 75 درصدی خواهند شد.

سرفصل‌های هوش مصنوعی و آینده شغل معلمی(ویژه همکاران فرهنگی)

هوش مصنوعی

همکاران فرهنگی

آینده کسب و کارها

ویژگی

چگونگی مواجهه با هوش مصنوعی

پنل فروشگاهی که با هوش مصنوعی اداره می شود

شغل معلمی و تاثیر هوش مصنوعی بر آینده آموزش

مخاطبین هوش مصنوعی و آینده شغل معلمی(ویژه همکاران فرهنگی)

صاحبان تمام مشاغل و کسب و‌کارها 

همکاران فرهنگی و

.....