ملاحظات و چالش های ازدواج مجدد: ازدواج پس از جدایی یا فوت همسر رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#چالش_های_ازدواج_مجدد#ازدواج_بعد_از_جدایی#ازدواج_پس_از_فوت_همسر#ازدواج_مجدد
ملاحظات و چالش های ازدواج مجدد: ازدواج پس از جدایی یا فوت همسر

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۳۰
15,000 تومان
15,000 تومان
فعال تا دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۳۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات ملاحظات و چالش های ازدواج مجدد: ازدواج پس از جدایی یا فوت همسر

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع ملاحظات و چالش های ازدواج مجدد،ازدواج پس از جدایی یا فوت همسر با تدریس دکتر مهرداد دشتی،زوج درمانگر ،ویژه دوشنبه های ازدواجی

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران