بلوغ فکری و عاطفیرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#بلوغ#بلوغ_فکری#بلوغ_عاطفی#محیط#بلوغ_فکری_و_عاطفی
بلوغ فکری و عاطفی

بلیت‌ undefined

دریافت فایل صوتی رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات بلوغ فکری و عاطفی

بلوغ فکری چیست؟ 

بلوغ فکری یکی از مراحل رشد شناختی است، مراحل متفاوتی دارد و در بزرگسالی به کمال می رسد. در کودکی رشد جسمانی کودک اهمیت دارد، اما اندک اندک رشد اخلاقی، رشد عاطفی، رشد فکری ، رشد احساسات با گذر زمان شکل می گیرد و زمینه های سرشتی کودک نمایان می شود و پس از آن محیط زندگی، شیوه تربیتی و الگوهایی که در پیرامون وی وجود دارد، بیشترین نقش را در رسیدن فرد به بلوغ فکری دارد .