آزار هیجانی در بزرگسالی و پیامدهای آنرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران
آزار هیجانی در بزرگسالی و پیامدهای آن

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات آزار هیجانی در بزرگسالی و پیامدهای آن

وبینار آموزشی آزار هیجانی د ربزرگسالی و پیامدهای آن توسط دکتر ربابه نوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ،برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران