مدیریت روابط عاطفی برای پیشگیری از شکست رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

سبک زندگی

هشتگ‌ها
#روابط_عاطفی#پیشگیری_از_شکست#شکست#مدیریت_روابط_عاطفی_برای_پیگشیری_از_شکست
مدیریت روابط عاطفی برای پیشگیری از شکست

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
فعال تا شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ، ساعت ۰۶:۱۱
رایگان
رایگان
فعال تا شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ، ساعت ۰۶:۱۱

توضیحات مدیریت روابط عاطفی برای پیشگیری از شکست

وجود عشق می‌تواند زیباترین تجربه زندگی هر فرد باشد که اگر در زمان مناسب و به درستی رخ دهد، نیاز به عشق و دوست داشتن هر فرد، که از جمله نیازهای اولیه زندگی اوست، ارضا خواهد شد. 

 اما در مواردی هم اتفاق می‌افتد که در جریان یک رابطه عشقی و عاطفی، با شکست یا سرخوردگی مواجه می‌شوید. شاید تابه‌حال عبارت شکست عشقی را زیاد شنیده و یا در میان شوخی‌های دوستانتان از عبارت شکست عشقی استفاده کرده باشید. اما بهتر است معنی دقیق و تخصصی شکست عاطفی و مفهوم آن را بدانید تا در صورت مواجهه با آن شیوه صحیح مدیریت و کنترل آن را به کار ببرید.