تاثیرات "خوب جلوه کردن" و یا "اجتناب از بد جلوه کردن" رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
تاثیرات "خوب جلوه کردن" و یا "اجتناب از بد جلوه کردن"

بلیت‌ undefined

تاثیرات "خوب جلوه کردن" و یا "اجتناب از بد جلوه کردن"
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات تاثیرات "خوب جلوه کردن" و یا "اجتناب از بد جلوه کردن"

 مردم تمام زندگیشان را صرف این می کنند که خوب جلوه کنند و یا از بد جلوه کردن اجتناب کنند. اگر دقت کنید میبینید خوب جلوه کردن و اجتناب از بد جلوه کردن تمام زندگی ما را فرا گرفته است.  ما در این جلسه به تاثیرات این مسئله خواهیم پرداخت.

سرفصل‌های تاثیرات "خوب جلوه کردن" و یا "اجتناب از بد جلوه کردن"

- انگیزه خوب جلوه کردن

- اجتناب از بد جلوه کردن

- دریایی از عقیده ها و نظرات

- حالت و روحیه بشری اساسا بدبین و کناره گیر است.

ویژگی

- مردم تمام عمرشان نگران این هستند که خوب جلوه کنند و یا از بد جلوه کردن پرهیز کنند و بعد می گویند که چرا زندگی من درست کار نمی کند؟ آنها احساس تنهایی می کنند، درک نمی شوند و ناراضی هستند.

- بشر بدبین و کناره گیر است و مدام به خود می گوید هیچ چیز اتفاق نمی افتد و تغییر ایجاد نمی شود.

مخاطبین تاثیرات "خوب جلوه کردن" و یا "اجتناب از بد جلوه کردن"

همه افرادی که خواهان رشد و توسعه در زندگی خود هستند.