ازدواج همچون مهاجرت:آمادگی و چالش ها رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس
ازدواج همچون مهاجرت:آمادگی و چالش ها

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات ازدواج همچون مهاجرت:آمادگی و چالش ها

وبینار دانشجویی آموزشی ازدواج همچون مهاجرت:آمادگی و چالش ها ویژه دوشنبه های ازدواجی با تدریس دکتر مهرداد دشتی زوج درمانگر،برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران