چیستی و چگونگی ارتباط موثر رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
چیستی و چگونگی ارتباط موثر

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات چیستی و چگونگی ارتباط موثر

همواره داشتن روابط سالم و کارآمد جزو نیازهای انسان می باشد.

در این وبینار یاد میگیریم چگونه رابطه سالم را برقرار نماییم

سرفصل‌های چیستی و چگونگی ارتباط موثر

چیستی رابطه کارامد

 رابطه سالم

 چگونگی رابطه سالم

روش های بهبود روابط
ویژگی

با یادگیری مبنا روابط سالم در روابط بین فردی موثر تر عمل خواهید کرد

مخاطبین چیستی و چگونگی ارتباط موثر

خانواده ها

معلمانن

ادانشجویان‌

هر انکس که برای روابطش اهمیت قائل است