نجات از نرسیدن به اهداف رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#موفقیت#توسعه_فردی#برنامه_ریزی#مهارت_های_فردی#اهمیت
نجات از نرسیدن به اهداف

بلیت‌ undefined

رایگان طلایی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات نجات از نرسیدن به اهداف

به دنبال وابستگی های ایجاد شده بین ما و نمایشگرهای دیجیتال زندگی واقعی خود را اندازه ای فراموش کرده ایم 

به شکلی که به جای اینکه فناوری در اختیار ما باشد ما در دام دسیسه های آن گرفتار شدیم. 

برنامه ریزی های فردی، موفقیت های شغلی و غیر شغلی، تمرکز ما در لحظات و زندگی بهینه ی ما لقمه های چرب  این دیو بی شاخ و دم شده است.

در این دو جلسه سعی میکنیم تعادلی را بین دنیای واقعی و مجازی برقرار کنیم آنچنان که فناوری در اختیار ما باشد نه برعکس.

سرفصل‌های نجات از نرسیدن به اهداف

آشنایی با مفهوم اعتیاد به تلفن همراه

علت ها و عوامل آن 

تاثیرات آن بر زندگی روزمره 

نشانه ها و تست  وابستگی به تلفن همراه

یادگیری راه حل های کنترل خود 

یادگیری تکنیک های تنظیم

ایجاد روابط فردی سالم 

یادگیری ساخت عادت های در جهت اهداف 

ویژگی

در جهان معضل وابستگی تلفن همراه در سال های اخیر بسیار  مورد اهمیت همگان قرار گرفته 

اگر مدت هاست برنامه ریزی های فردی خود را نمیتوانید انجام دهید

مدت هاست آرزوی یادگیری مهارت خاصی را دارید

میتوانید به خودتان با شرکت در این دوجلسه کمک کنید 

مخاطبین نجات از نرسیدن به اهداف

همه ی کسانی که اهدافی برای زندگی دارند یا میخواهند داشته باشند .


 والدین و آموزگاران میتوانند با تاثیر گذاری بر فرزندان و دانش آموزان کمک شایانی به جامعه کنند.