60 دقیقه انگلیسیرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مکالمه_انگلیسی#آموزش_زبان_انگلیسی#بحث_آزاد-انگلیسی
60 دقیقه انگلیسی

بلیت‌ undefined

60 دقیقه انگلیسی
بدون محدودیت زمانی
70 باقی‌مانده
رایگان
رایگان
70 باقی‌مانده
بدون محدودیت زمانی

توضیحات 60 دقیقه انگلیسی

بحث و گفتگو به زبان انگلیسی و ارتقا مهارت گفتاری 

گفتگو در مورد موضوعات کاربردی مانند: 

  • معرفی فردی و خانوادگی 
  • معرفی سوابق تحصیلی و  شغلی 
  • فعالیت های روزانه، علایق فردی و سفر 
  • کتاب، موسیقی، فیلم 
  • انگیزه و یادگیری 

سرفصل‌های 60 دقیقه انگلیسی

  • بحث و گفتگو به زبان انگلیسی و ارتقا مهارت گفتاری 
  • آموزش و کاربر د اصطلاحات رایج مرتبط با موضوع مورد بحث 
  • آموزش و کاربرد نکات گرامری در قالب مکالمه و گفتگو 
  • تصحیح اشتباهات رایج به صورت فردی و گروهی 

ویژگی

رویداد تعاملی و گفتگو محور 

تقویت مهارت گفتاری زبان انگلیسی 

آموزش و کاربرد اصطلاحات رایج  مرتبط با هر موضوع 

آموزش و کاربرد نکات گرامری در قالب گفتگو 


مخاطبین 60 دقیقه انگلیسی

این رویداد برای فراگیران زبان انگلیسی که دارای سطح A2 تا C1 هستند، مناسب است.