جلسه معرفی گفتگوهای تحولرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

سبک زندگی

جلسه معرفی گفتگوهای تحول

بلیت‌ undefined

جلسه معرفی گفتگوهای تحول
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات جلسه معرفی گفتگوهای تحول

تصور کنید که روزی هر یک از شما و اعضای خانواده شما از هرگونه محدودیت ، شرح و گزارش منفی از زندگی ، آزاد هستید.

- دوستانتان خود را از گذشته نامساعد خود رها کرده اند.

- اجتماع شما از هر گونه تحمیل و فشار، تسلیم فارغ شده است.

- آیا می‌توانید زندگی خود را در این حالت تصور کنید؟

سرفصل‌های جلسه معرفی گفتگوهای تحول

 ما هر روز شانس این را داریم که برای خود امکانی ایجاد کنیم ورای آنچه که دیگران هستند و خود هستیم باشیم . - تا با تصورات موجود و فرض ها دست و پنجه نرم کنیم ، و کالبد و قالب دوباره ساخته شده خود را به طور تنام و کمال ابراز و بیان کنیم. 

ویژگی

 - دوره تحول در مورد امکانات قابل دسترسی است و روابط ماورای معمولی انسانی با قدرت و آزادی سبب می شود.

- و به معجزه زنده بودن انسان ارزش و احترام قائل است و آن را جشن می گیرد. 

- شما و دوستدارانتان را برای شرکت در جلسه معارفه دعوت می کنیم.

مخاطبین جلسه معرفی گفتگوهای تحول

افرادی که خواهان زندگی ای ورای زندگی معمولی  و بزرگتر  از انچه از خود می پندارند .