کمال‌گرایی برگ برنده یا پاشنه آشیلرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#توسعه_فردی#برگ_برنده#کمالگرایی
کمال‌گرایی برگ برنده یا پاشنه آشیل

بلیت‌ undefined

دریافت فایل صوتی رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات کمال‌گرایی برگ برنده یا پاشنه آشیل

کمال‌گرایی در بهترین تعریف آن، یک نوع ویژگی چند بعدی است، به طوری که روانشناسان توافق دارند که بسیاری از جنبه‌های مثبت و منفی در آن وجود دارد.