بلوغ فکری رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#توسعه_فردی#خانواده#بلوغ#شخصیت#رواشناسی#بلوغ_فکری#رشد
بلوغ فکری

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات بلوغ فکری

در پاسخ به اینکه بلوغ فکری چیست، ممکن است تحلیل ها و تشریح ها متفاوت باشد. اما اگر بخواهیم به صورت کلی این موضوع را بیان کنیم، بایستی بگوییم زمانی که شخص بتواند در مواقع مختلف، تصمیم هایی بر پایه عقل و منطق بگیرد و این تصمیم ها کاملا سنجیده و فارغ از احساسات باشد، می توان گفت که شخص به بلوغ فکری رسیده است.