سلسله کارگاه های آموزشی چگونه تغییر ایجاد کنیم؟ رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
سلسله کارگاه های آموزشی چگونه تغییر ایجاد کنیم؟

بلیت‌ undefined

سلسله کارگاه های چگونه تغییر ایجاد کنیم؟
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سلسله کارگاه های آموزشی چگونه تغییر ایجاد کنیم؟

نگرانی ؟
احساس ضعف و انفعال می‌کنی ؟ از این همه مشکلات عصبانی هستی ؟
می خوای تو بهتر شدن زندگی خودت و مردم استان سهیم باشی؟
می خوای الهام بخش باشی؟
ما یه پیشنهاد ویژه داریم واست { سلسله کارگاه های آموزشی چگونه تغییر ایجاد کنیم}
به همت جوانان وطن
برای تغییر به ما بپیوند

سرفصل‌های سلسله کارگاه های آموزشی چگونه تغییر ایجاد کنیم؟


🖋️ فصل اول
_ چرا تغییر ؟ جهان چگونه تغییر می کند؟ 
_ موانع تغییر 

🖋️ فصل دوم
_ فرآیند تغییر 
_ ابزار های تغییر 

🖋️ فصل سوم
_ اولویت های تغییر 
_ معرفی کتاب و منابع 

مخاطبین سلسله کارگاه های آموزشی چگونه تغییر ایجاد کنیم؟

سازمان های مردم نهاد جوانان

فعالین اجتماعی