از هدفگذاری تا موفقیت رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

توسعه فردی

موفقیت

از هدفگذاری تا موفقیت

بلیت‌ undefined

فیلم به همراه یک ساعت کوچ رایگان
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
فیلم +یک ساعت کوچ رایگان+ مدرک
بدون محدودیت زمانی
100,000 تومان
100,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
شرکت در وبینار
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات از هدفگذاری تا موفقیت

در این وبینار هدفگذاری و چشم انداز  مورد بررسی قرار می دهیم . با چند قانون معجزه گر در  هدف گذاری اشنا می شویم و در نهایت راه رسیدن موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهیم  

سرفصل‌های از هدفگذاری تا موفقیت

خود شناسی، چشم انداز،هدف گذاری، برنامه ریزی،موفقیت

ویژگی

بیان قوانین معجزه گر در هدف گذاری

مخاطبین از هدفگذاری تا موفقیت

افراد متمرکز بر روی توسعه فردی،دانش آموزان،معلمان، دانشجویان