زندگی کسب و کار رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:کسب و کار
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

کسب و کار

برندینگ

فروش

هشتگ‌ها
#توسعه#کسب_و_کار#فروش
زندگی کسب و کار

بلیت‌ undefined

عادی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات زندگی کسب و کار

یک سازمان هم مانند یک موجود زنده به دنیا می آید، رشد می کند، بالغ می شود، پیر می شود و آخر ممکن است بمیرد.برخی رفتارهای سازمان ها در برخی دوره های عمر جزء “ویژگی” های آن ها محسوب می گردند ولدر دوره های دیگر همان رفتارها تبدیل به “عارضه” یا بیماری می شوند. مانند کودکی که اگر برای غذا گریه کند، طبیعی است و اگر جوانی برای غذا گریه کند نشانه خوبی نیست.وظیفه رهبری این است که سازمان را به گونه ای اداره کند که به دوره ای مطلوب از چرخه عمر خود که ثبات است برسد و در انجا بماند. دقیقا مانند پدر و مادر آگاه که کودکی را به دنیا می آورند، مناسب تغذیه می کنند، پرورش می دهند و چنان تربیت می کنند که خد بتواند به زندگی ادامه دهد.ممکن است مرگ حقیقی یک سازمان سال ها به طول انجامد. مرگ هنگامی حادث می¬ گردد که دیگر کسی نسبت به سازمان متعهد نباشد. در صورتی که هیچگونه تعهد یا الزام و انگیزه ای برای حمایت از سازمان وجود نداشته باشد، مرگ سازمان می¬ تواند قبل از بوروکراسی یا هر جای دیگری واقع گردد. سرانجام، زمانی که سازمان نتواند نیازهای مالی خود را برآورده کند و برای ادامه حیات آن توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد، خواهد مرد.

مخاطبین زندگی کسب و کار

همه صاحبان کسب و کار

دانشجویان مدیریت

فروشندگان