اصول علمی تلقین به نفس رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#موفقیت#باور#خودشناسی#تلقین#مهارت@فردی#مثبتنگری
اصول علمی تلقین به نفس

بلیت‌ undefined

اصول علمی تلقین به نفس/عوامل کاهش انرژی مثبت
بدون محدودیت زمانی
20,000 تومان
20,000 تومان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات اصول علمی تلقین به نفس

 ضمیر ناخوداگاه شما بیشترین سهم را در فعالیت های ذهنی و عملکرد نیمکره های مغز دارد. تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بیشتر کارهایی که شما در طول روز انجام میدهید بدون فکر کردن انجام میشوند در اینجا ضمیر نا خوداگاه به کمک شما میآید

سرفصل‌های اصول علمی تلقین به نفس

تاثیر افکار منفی

بخشش

باور

تلقین

ویژگی

کمک به دستیابی به خواسته ها و هماهنگی بین درون و دستیابی به خواسته ها از طریق تلقین

مخاطبین اصول علمی تلقین به نفس

تمام سنین