عوامل موثر بر یادگیریرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس_برگزارکننده
عوامل موثر بر یادگیری

بلیت‌ undefined

رایگان
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات عوامل موثر بر یادگیری

وبینار آموزشی عوامل موثر بر یادگیری با تدریس دکتر مریم احمدیان نسب روان شناس تربیتی، برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران