حل تعارض زوجین رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#زوجین#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#وبینار#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#حل_تعارض#حل_تعارض_زوجین
حل تعارض زوجین

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۰۰
15,000 تومان
15,000 تومان
فعال تا دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۰۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات حل تعارض زوجین

وبینار آموزشی دانشجویی با موضوع حل تعارض زوجین با تدریس دکتر شهربانو قهاری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ویژه دوشنبه های ازدواجی

برگزار کننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران