باور به درگیری بین نسلهاباوربه فاصله سنی نسلهاست؟ رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#باور_#درگیری_#نسلها_سنی_#فاصله_
باور به درگیری بین نسلهاباوربه فاصله سنی نسلهاست؟

بلیت‌ undefined

باور به درگیری بین نسلها باور به فاصله سنی نسلهاست ؟
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات باور به درگیری بین نسلهاباوربه فاصله سنی نسلهاست؟

دراین رویدادسعی بررسی  تاثیر عوامل اصلی در ایجاد فاصله بین ارتباطات مفید در بین خانواده واجتماع موردتحلیل قرارگیرد.

سرفصل‌های باور به درگیری بین نسلهاباوربه فاصله سنی نسلهاست؟

۱-تاریخچه ارتباطات با نگاهی به روانشناسی سلامت.ازبیان ...

۲-لزوم کسب مهارت ارتباطی مفید

۳- عوامل موثردربرقراری ارتباطات وعدم ارتباطات

۴- چرا عنوان گذاری با نامهای نسل z و Alfa برای ...

۵- مهار رفتاری یا کنترل و نظارت یا...

ویژگی

محتوای رویداد باتوجه به نیازبه ضرورت در کسب فنون ورمز مهارت ارتباطی دربین  خانواده ها و اولیا ودانشجویان رشته روانشناسی و مشاوران  میتواندمفیدواقع شود.

مخاطبین باور به درگیری بین نسلهاباوربه فاصله سنی نسلهاست؟

شرکت عموم افراد علاقمند به مباحث روانشناسی وکسب مهارتهای زندگی وخاصه دانشجویان رشته روانشناسی  می باشد.