مضرات و آسیب های روانی سقط جنینرویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#حمید_پیروی_رئیس_مرکز_مشاوره_دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران#مژگان_سیفی_روان_شناس#دکتر_ربابه_نوری_عضو_هیات_علمی_دانشگاه_خوارزمی#آسیب_های_سقط_جنین#آسیب_های_روانی_سقط_جنین#سقط_جنین
مضرات و آسیب های روانی سقط جنین

بلیت‌ undefined

شرکت در وبینار همراه با دریافت گواهی
فعال تا شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۳۰
15,000 تومان
15,000 تومان
فعال تا شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۶:۳۰
شرکت در وبینار بدون دریافت گواهی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مضرات و آسیب های روانی سقط جنین

وبینار مضرات و آسیب های روانی سقط جنین با تدریس دکتر ربابه نوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

برگزارکننده مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران