دوره بررسی نکات مهم و رفع اشکال زیست شناسی 2 جهت آمادگی آزمون شبیه سازرویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دوره بررسی نکات مهم و  رفع اشکال زیست شناسی 2 جهت آمادگی آزمون شبیه ساز

بلیت‌ undefined

دوره جمع بندی و رفع اشکال زیست شناسی 2
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات دوره بررسی نکات مهم و رفع اشکال زیست شناسی 2 جهت آمادگی آزمون شبیه ساز

در این وبینار نکات مهم زیست شناسی 2 برای دانش آموزان مرور می شود و رفع اشکال صورت می گیر د تا برای آزمون شبیه ساز نهایی که در تارخ 27 فروردین انجام می گیرد آماده شوند