بازخوانی یک نامه برای کشف مسیر تاثیرگذاری و ایفای رسالت اجتماعی رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#توسعه_فردی#تاثیرگذاری#رسالت_اجتماعی#جامعه_جهانی#قصه_بودن#زیست_بهتر#ارزش_انسانی
بازخوانی یک نامه برای کشف مسیر تاثیرگذاری و ایفای رسالت اجتماعی

بلیت‌ undefined

حضور در رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات بازخوانی یک نامه برای کشف مسیر تاثیرگذاری و ایفای رسالت اجتماعی

رد انگشت تو بر دایره ی زیستن است

افراد زیادی نسبت به انچه که باید در زندگی برای شادتر بودن انجام دهند، در خلوت از خود پرسشگری دارند
و پاسخ به این سوال مهم که
"من برای چه به این دنیا آمده ام؟"

شاید بزرگترین و مهمترین کشف شخصی هر انسانی در طول حیات است

ما در حوزه کشف رسالتها، زوایای متعددی داریم

زیرا که انسان یک موجود تک بعدی نیست و مسئولیت‌های متفاوتی را بر حسب نقش های مختلفش در زندگی بر عهده می‌گیرد

امایکی از مهم ترین شادی های جمعی‌مان را
با تجربه احساس ارزشمند بودن در قالب تاییدات اجتماعی،  تاثیرگذاری و دریافت لذت ناشی از  آن
درک می‌کنیم
بعبارت دقیق تر
خودشناسی فقط شناخت "من" نیست، بلکه یافتن "من" در "ما"ست.
کشف قدرتی که صاحب آن هستی است تا دنیا را به جای بهتری تبدیل کنی.
 چه در بعد زندگی شخصی و در چه در قالب زندگی غیرفردی
با این تفاوت که تلاش ما برای ایجاد تمایز و بهبود کاستی ها، گام اول و ضروری برای تحقق استعداد و علایق فردی نیز هست

شاید بعنوان رسالت اجتماعی بخواهی

مدافع محیط زیست باشی ..
به کودکان نیازمند کمک کنی ..
هنر را در جامعه ترویج دهی ..
برای عدالت و برابری بجنگى ..
هیچ محدودیتی وجود ندارد!

و هر مسیر با قدمی کوچک، آغاز می‌شود

از این رو تغییر جهان و تبدیلش به جای بهتری برای زیستن
ماموریت بزرگی است که هیچ‌کداممان به تنهایی از پس انجام آن بر نخواهیم آمد

در حالیکه همه ما در هر لحظه به این نتیجه می‌رسیم که این بهبود و تغییر یک نیاز مشهود و پیداست


ما در این مسیر،
با هم می‌توانیم دنیایی بسازیم که آرزویش را داریم.
همراه ما شو تا با هم به گفتگو بنشینیم برای دنیایی پر از عشق، عدالت و امید!
به این گفتگو دعوتی
با ما همراه شو
!

نقش تو در این جهان منحصر به تو است و کسی نمیتواند جای تو را در پازل هستی پر کند جز خودت


شما اکنون در طرف درست تاریخ ــ که در حال ورق خوردن است ــ ایستاده‌اید.​

ویژگی

این یک رویداد کاملا تعاملی و گفتگو محور است

مخاطبین بازخوانی یک نامه برای کشف مسیر تاثیرگذاری و ایفای رسالت اجتماعی


بهنظر ما هر موجودی در این جهان، سهم و نقشی برای تکامل و بهتر شدن تجربه زیستن در این دنیا دارد
بنابراین هیچ محدودیتی در نوع مخاطبین این وبینار نیست
در هر سنی
با هر زمینه تحصیلی
در هر  شغل و منصبی

ما از شما دعوت میکنیم تا همراهمان باشید