سپاسگزاری رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روانشناسی#دکتر_اصغر_نوروزی#سپاسگزاری
سپاسگزاری

بلیت‌ undefined

دریافت ویدئو رویداد
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات سپاسگزاری

خیلی از ماها میدونیم سپاسگزاری کردن، تشکر کردن و قدر دان بودن خیلی خوبه، میدونیم، اما آیا قدر دان هستیم؟ قدر دان بودن و سپاسگزار بودن یکی از کارهایه که شما میتونید تمرکزتونو از روی نداشته هاتون بردارید و روی داشته هاتون بذارید.