توسعه فردی

کارگاه فنون و مهارتهای مدیریت کلاسی همراه با صدور گواهی رتبه بندی
رویداد آنلاین

کارگاه فنون و مهارتهای مدیریت کلاسی همراه با صدور گواهی رتبه بندی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • کارگاه مهارت افزایی و توانمندسازی
این رویداد به پایان رسیده است