توسعه فردی

از چرا تا چگونه؟!(چرا به دانسته‌های خود در بهبود زندگی عمل نمی کنیم و چگونه این را تغییر  دهیم؟)
رویداد آنلاین

از چرا تا چگونه؟!(چرا به دانسته‌های خود در بهبود زندگی عمل نمی کنیم و چگونه این را تغییر دهیم؟)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • موسسه مثبت اندیشان موفق راز تیوان|علی عباسی
این رویداد به پایان رسیده است