توسعه فردی

وبینار یادگیرنده‌ی حرفه‌ای: چطور بهتر یاد بگیریم؟
رویداد آنلاین

وبینار یادگیرنده‌ی حرفه‌ای: چطور بهتر یاد بگیریم؟

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • محمدحسین بلنداقبال | فن بیان و مهارت های ارائه
این رویداد به پایان رسیده است