توسعه فردی

چرا در انتخاب هایمان  اشتباه می کنیم؟
رویداد آنلاین

چرا در انتخاب هایمان اشتباه می کنیم؟

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • موسسه برنامه خلق فرصت
این رویداد به پایان رسیده است