مدل کیس فرمولیشن رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:روانشناسی
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#روانشناسی#روانکاوی#درمانگر#کیس_فرمولیشن#روانکاو
مدل کیس فرمولیشن

بلیت‌ undefined

ثبت نام در رویداد با گواهی حضور و کاربرگ
بدون محدودیت زمانی
250,000 تومان
250,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام در رویداد با دریافت کاربرگ و بدون گواهی حضور
بدون محدودیت زمانی
50,000 تومان
50,000 تومان
بدون محدودیت زمانی
ثبت نام در رویداد بدون گواهی حضور و کاربرگ
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات مدل کیس فرمولیشن

درست است، مدل 5P (Predisposing, Precipitating, Perpetuating, Protective, Prognostic) یک چارچوب مفید برای درک و پیشگیری از خشونت است. این مدل به طور مفصل تر به شرح زیر است:

1. عوامل مستعد کننده (Predisposing):
- عوامل زمینه‌ای و پیش‌زمینه‌ای که فرد را مستعد به خشونت می‌کند، مانند سابقه سوءرفتار در کودکی، باورهای نگرشی، ویژگی‌های شخصیتی.

2. عوامل آغازگر (Precipitating):
- محرک‌های خاصی که منجر به بروز رفتار خشونت‌آمیز می‌شود، مانند تعارض بین فردی، استرس شدید.

3. عوامل تداوم دهنده (Perpetuating):
- عوامل و شرایطی که موجب تکرار و ادامه رفتار خشونت‌آمیز می‌شوند، مانند باورهای غلط، نداشتن مهارت‌های مقابله مناسب.

4. عوامل محافظتی (Protective):
- عوامل و شرایطی که در برابر خشونت محافظت کننده هستند، مانند حمایت اجتماعی، برخورداری از مهارت‌های حل مسئله.

5. عوامل پیش‌آگهی (Prognostic):
- عوامل موثر بر پیش‌آگهی و نتیجه خشونت، مانند شدت و تکرار رفتار خشونت‌آمیز، میزان آسیب‌پذیری قربانی.

این مدل جامع تر از مدل 4P است و به طور کلی می‌تواند به شناسایی و هدف‌گیری این عوامل در طراحی برنامه‌های پیشگیری و درمان خشونت کمک کند. برای مثال، عوامل محافظتی را تقویت یا عوامل تداوم دهنده را کاهش داد.


ویژگی

مقدمه ای برای طبقه بندی مشکلات تشخیصی و انتخاب درمان مناسب


مخاطبین مدل کیس فرمولیشن

ویژه روانشناسان، درمانگران، مددکاران و مصاحبه گران