بحث آزاد حرفه ای زبان رویداد آنلاین

برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
هشتگ‌ها
#مهاجرت
بحث آزاد حرفه ای زبان

بلیت‌ undefined

سردرگمی
بدون محدودیت زمانی
رایگان
رایگان
بدون محدودیت زمانی

توضیحات بحث آزاد حرفه ای زبان

در این رویداد به رفع دغدغه زبان آموزانی که به بحث آزاد علاقه دارند به طور تخصصی پرداخته میشه و با شرکت کنندگان استاد بحث آزاد داره!!!

سرفصل‌های بحث آزاد حرفه ای زبان

بحث تحلیلی

بحث آزاد

کامنت دادن و ریشه یابی 

ویژگی

ارایه منابع

ریشه یابی و تشخیص

مخاطبین بحث آزاد حرفه ای زبان

تمام افراد برای پیدا کردن راه