توسعه فردی

وبینار 10 تکنیک بداهه گویی و حاضر جوابی (اصول و فنون مذاکره)
رویداد آنلاین

وبینار 10 تکنیک بداهه گویی و حاضر جوابی (اصول و فنون مذاکره)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • موسسه بیان سپهر شکریان
این رویداد به پایان رسیده است