توسعه فردی

فن بیان به سبک حرفه ای ها همراه با معارفه دوره جادوی کلام
رویداد آنلاین

فن بیان به سبک حرفه ای ها همراه با معارفه دوره جادوی کلام

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آکادمی نرگس جهانگیر
این رویداد به پایان رسیده است