مدیریت و علوم انسانی

نکات کاربردی استفاده از OKRs در منابع انسانی و سازمانها
رویداد آنلاین

نکات کاربردی استفاده از OKRs در منابع انسانی و سازمانها

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • گفتمان منابع انسانی ایران
این رویداد به پایان رسیده است