مدیریت و علوم انسانی

وبینار تخصصی آسیب شناسی آموزش های شایستگی محور
رویداد آنلاین

وبینار تخصصی آسیب شناسی آموزش های شایستگی محور

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • گفتمان منابع انسانی ایران
این رویداد به پایان رسیده است