مدیریت و علوم انسانی

نکات کاربردی طرح دعاوی ورشکستگی و بطلان معاملات تاجر ورشکسته
رویداد آنلاین

نکات کاربردی طرح دعاوی ورشکستگی و بطلان معاملات تاجر ورشکسته

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • عدل آتیه
این رویداد به پایان رسیده است