مدیریت و علوم انسانی

جهانی نو ، تقابل هویتی تمدن‌ها
رویداد آنلاین

جهانی نو ، تقابل هویتی تمدن‌ها

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • خانه دختران محیا
این رویداد به پایان رسیده است