مدیریت

مدیریت در محیط های پر آشوب
رویداد آنلاین

مدیریت در محیط های پر آشوب

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • گروه مشاورین مدیریت هایلایت
این رویداد به پایان رسیده است