مدیریت

اولین دوره توانمندسازی و متعهدسازی
رویداد آنلاین

اولین دوره توانمندسازی و متعهدسازی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مؤسسه رهیاراندیشان (کوچینگ مدیران ایران)
این رویداد به پایان رسیده است